Aplikacje

Wody płynące - Systemy melioracyjne i deszczowe

Pomiar przepływu dla zapewnienia minimalnego opróżnienia zabiornika

Fließgewässer
Flow Measurement to Ensure Minimum Discharge
Measurement place under construction
Flow Measurement to Ensure Minimum Discharge

Aplikacja

 • kanał trapezowy 7.0 x 3.0 m (sz. x wys.)
 • niepełne wypełnienie
 • Dno betonowego dna, nasyp wzmocniony kamieniami inżynierii wodnej
 • Regulowany od góry separator wody

Zdefiniowanie problemów

 • Pomiar przepływu w celu zapewnienia minimalnej objętości przepływu wynoszącej 150 l/s w celu doprowadzenia do obszaru produkcji wody pitnej w mieście liczącym ponad milion mieszkańców
 • Wysoce dynamiczny, bezobsługowy system do niezawodnego wykrywania natężenia przepływu nawet w przypadku powodzi
    
Flow Measurement to Ensure Minimum Discharge
Measurement place in use
Flow Measurement to Ensure Minimum Discharge

Rozwiązania

 • Zastosowano system pomiaru przepływu Type OCM Pro.
 • Zastosowano dwa czujniki prędkości przepływu, aby uzyskać redundancję i poprawić dokładność.

Korzyści

 • Łatwa i szybka instalacja czujnika
 • Wysoka dokładność i niezawodność
 • Łatwe do zweryfikowania

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.