Aplikacje

Wody płynące - Systemy melioracyjne i deszczowe

Pomiar przepływu w kanałach meioracyjnych

Fließgewässer
Irrigation Channel Flow Measurement
Planed measurement point
Irrigation Channel Flow Measurement

Aplikacja

  • betonowy kanał trapezowy 9.5 x 2.5 m (sz. x wys.)
  • niepełne wypełnienie
  • bardzo wysokie objętości występujące nieregularnie 

Zdefiniowanie problemów

  • Wykrywanie i kontrola objętości usuniętych do celów nawadniania
  • Transmisja danych pomiarowych do centrum za pośrednictwem istniejącej sieci (Ethernet)
  • Wymagany bardzo dynamiczny pomiar (prędkości przepływu od 0 do 200 cm/s)
Irrigation Channel Flow Measurement
Measurement place in use
Irrigation Channel Flow Measurement

Rozwiązania

  • Zastosowano system pomiaru przepływu typu NivuChannel. Najbardziej opłacalne rozwiązanie
  • Zastosowano system pomiaru przepływu typu NivuChannel. Najbardziej opłacalne rozwiązanie Doskonała dokładność została osiągnięta poprzez kalibrację systemu w różnych warunkach roboczych.

Korzyści

  • Niezawodny i stabilny pomiar obejmujący cały zakres przepływu do prędkości powyżej 2 m/s
  • Ekonomiczny pomiar nawet w dużych wymiarach kanałów

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.