Aplikacje

Wody płynące

Systemy melioracyjne i deszczowe

 

Pomiar przepływu w zbiorniku wodnym, w kanałach nawadniających i w celu zapewnienia minimalnych objętości wyładowczych

Flow Measurement in Service Reservoir

Pomiar przepływu z zbiornikach serwisowych

Wykrywanie odczytów poboru rezerwuaru usług dla kontroli objętości i…
Wykrywanie odczytów poboru rezerwuaru usług dla kontroli objętości i gospodarki wodnej.
Contaminated Groundwater Flow Measurement

Pomiar przepływu zanieczysczonych wód gruntowych

Pomiar przepływu w wodach gruntowych częściowo skażonych przez fabryki…
Pomiar przepływu w wodach gruntowych częściowo skażonych przez fabryki smoły dla celów dowodowych.
Irrigation Channel Flow Measurement

Pomiar przepływu w kanałach meioracyjnych

Wykrywanie i kontrola ilości zebranej wody rzecznej w celu nawadniania. …
Wykrywanie i kontrola ilości zebranej wody rzecznej w celu nawadniania.
Flow Measurement to Ensure Minimum Discharge

Pomiar przepływu dla zapewnienia minimalnego opróżnienia zabiornika

Pomiar przepływu w celu zapewnienia minimalnej objętości przepływu…
Pomiar przepływu w celu zapewnienia minimalnej objętości przepływu wynoszącej 150 l/s w celu doprowadzenia do obszaru produkcji wody pitnej w mieście liczącym ponad milion mieszkańców.

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.