Aplikacje

Wody płynące - Ochrona przeciwpowodziowa

Pomiar przepływu w polderach powodziowych

Fließgewässer
Flow Measurement on Flood Polder
View of the 3 part flooded polder gates
Flow Measurement on Flood Polder

Aplikacja

 • kanały betonowe 6 x 3.5 m (sz. x wys.)
 • niepełne wypełnienie
 • 3 równeległe kanały
 • Bardzo dynamisczne warynki hyrdauliczne (natężenie przepływu do 82 000 l/s)

Zdefiniowanie problemów

 • Wykrywanie objętości przepływów po polowach przeciwpowodziowych dużej rzeki europejskiej
 • Kontrola wykorzystania objętości magazynowej (12 000 000 m³ na powodzi o powierzchni 5,8 km²) w celu zmniejszenia szkód powodziowych
 • Wysoce dynamiczny i bezobsługowy pomiar niewrażliwy na sedymentację
Flow Measurement on Flood Polder
Polder gate and installed sensors
Flow Measurement on Flood Polder

Rozwiązania

 • Trzy systemy pomiaru przepływu Typ OCM Pro przy każdym użyciu 3 czujników prędkości przepływu.
 • Czujniki zostały rozmieszczone zgodnie z skalibrowanym
 • modelem hydraulicznym, aby uzyskać maksymalną możliwą dokładność. Czujniki zostały zainstalowane na profilach, aby zapobiec ich zabrudzeniu.

Korzyści

 • ekonomieczne koszty instalacji czujników w istniejących konstrukcjach
 • Szybkie i łatwe uruchamianie
 • Wysoka dokładność i powtarzalność

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.