Aplikacje

Wody płynące - Elektrownie

Pomiar przepływu w dopływach turbinowych

Fließgewässer
Flow Measurement in Turbine Intake
Measurement Point at bridge
Flow Measurement in Turbine Intake

Aplikacja

 • kanał prostokątny 7.8 x 2.0 m (sz. x wys.)
 • niepełne wypełnienie
 • betonowe ściany pod mostem
 • dno naturalne

Zdefiniowanie problemów

 • Ciągłe wykrywanie objętości dolotowych turbiny w celu zapewnienia minimalnego przepływu wody i zapobiegania działaniu turbin podczas zamykania
 • Łatwa instalacja systemu pomiarowego
Flow Measurement in Turbine Intake
Installation of rod sensors
Flow Measurement in Turbine Intake

Rozwiązania

 • Pomiar czasu przejścia Typ NivuFlow 650 został użyty dla jakości wody i niskiej zawartości zawieszonych ciał stałych.
 • Punkt pomiarowy pod mostem został wybrany w celu uzyskania najlepszego możliwego kształtu profilu.
 • Naturalne dno ma skłonność do efektów krzyżowych. Zainstalowano dwie ścieżki pomiaru.

Korzyści

 • prosta i wytrzymała instalacja
 • wysoka dokładność
 • powtarzalność odczytów
 • rzetelność pomiaru przy każdych warunkach

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.