Aplikacje

Wodociągi - Woda pitna

pomiar przepływu w przewymiarownych zbiornikach

Wasserversorgung
Overhead Tank Intake and Discharge Measurement
Filling and drain pipe with installed sensors
Overhead Tank Intake and Discharge Measurement

Aplikacja

  • Rura o średnicy 0,25 m wykonana z żeliwa
  • Pełne wypełnienie
  • Zbiornik napowietrzny z jednym rurociągiem i przepływem w obu kierunkach

Zdefiniowanie problemów

  • Porównanie ilości wody zużywanej w sieci w ciągu dnia i uzupełnianej w nocy w celu wykrycia przerw w rurociągu lub wycieku
  • Pomiar pojedynczego rurociągu z przepływem dwukierunkowym
  • Czujniki należy instalować w rurociągach ciśnieniowych żeliwnych na stałe w całości z żeliwa (brak dostępnych urządzeń odcinających lub odwadniających)
Overhead Tank Intake and Discharge Measurement
Installation principle
Overhead Tank Intake and Discharge Measurement

Rozwiązania

  • A transmitter type Type NivuSonic has been selected to solve the task.
  • One pair of wetted sensors has been used. These sensors have been screwed into 2 pressure-proof tensioning clamps under operating conditions using a drilling device.

Korzyści

  • Easy, straightforward and quick upgrading without the need to drain the pipe
  • High accuracy and reliability

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.