Aplikacje

Sieci kanalizacyjne - Przepompownie oraz tłocznie

Pomiar przepływu - przepompownie

Sieć kanalizacyjna
Pomiar przepływu w studni przepompowni
Studnia przepompowni z zainstalowanymi dwoma pompami.
Pomiar przepływu w studni przepompowni

Aplikacja

 • Średnica studni 1.8 m
 • Głębokość studni 6.5 m
 • Zamontowane dwie pompy zatapialne
 • Rura ciśnieniowa zainstalowana w centralnej części

Zdefiniowanie problemów

 • Kontola pomp przy alternatywnym trybie "asystenta"
 • punkty przełączeniowe przy wartościach granicznych 2 m oraz 4 m
 • raportowanie maksymalnych wartości poziomów
 • Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"
 • Transmisja wartości poziomu do punktu sterowania
Pomiar przepływu w studni przepompowni
Schemat pracy dwóch pomp w trybie "asystenta"
Pomiar przepływu w studni przepompowni

Rozwiązania

 • Przy tej aplikacji wykorzystano pomiar ultradżwiękowym urządzeniem typu NivuMaster Ultra.
 • Urządzenie posiada wiele trybów pracy z pompami , co pozwala na zastosowanie różnych wariantach. Tak np. tryb pracy assystenta pozwala na wolne programowanie przez klienta w zależności od potrzeb. 
 • Urządzenie posiada oprogramowanie które wykluczy błedne pomiary ultradżwikowe od np. drabinek , rur, pomp. Pomiar będzie robiony tylko w opszarze, które zadamy urządzeniu. 

Korzyści

 • Non-contacting
 • Measuring and controlling in one unit

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.