Aplikacje

Sieci kanalizacyjne - Obiekty oczyszczania wód opadowych

Pomiar opróżniania zbiornika

Aplikacja

 • kanał prostokątny, szerokość 6 m
 • niepełne wypełnienie
 • jednoczesny przelew z kilku zbiorników do jednego podstawowego kanału
 • krótki odcinek uspokajający w sekcji pomiarowej

Zdefiniowanie problemów

 • detekcja objętości opróżnianej dla odbiorcy
 • odczyty są transmitowane do systemu sterowniczego przez wyjścia analogowe i cyfrowe
 • wysoka dokładność przy różnych objętościach w stosunku do pojedynczego kanału

 

Rozwiązania

 • dostarczamy pomiar o najwyższej dynamice i dokładności, bazującemu na korelacji krzywej z cyfrowym rozpoznaniem profilu przepływu, typ urządzenia OCM Pro/NivuFlow. Przez wykorzystanie 3 czujników prędkości możemy wyznaczyć asymetrię przepływu.
 • czujniki zostały zainstalowane na dnie kanału. Specjalnie przygotowane ołonki chronią czujnik przed uszkodzeniami mechanicznymi

Korzyści

 • niskie koszty instalacji
 • spełnia wymagania dokładności dzięki zastosowaniu 3 czujników prędkości
 • bezobsługowy

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.