Aplikacje

Przemysł - Przemysł chemiczny

Wody chłodnicze

Industrie
Flow Measurement in Cooling Water Tap
Installations of sensors in channels
Flow Measurement in Cooling Water Tap

Aplikacja

  • Kanał prostokątny zamknięty betonowy, 3,8 x 3,5 m (wys. x szer.)
  • Częściowo wypełniony

Zdefiniowanie problemów

  • Sterowanie pompą, jak również proces chłodzenia wymagają ciągłej kontroli przepływu w kanale wody chłodzącej
  • Dopływ musi być kontrolowany ze względu na ograniczoną objętość dolnych separatorów piasku
  • Ciągłe wykrywanie przepływu nawet w przypadku wahań poziomu wody
Flow Measurement in Cooling Water Tap
Installation rod sensors
Flow Measurement in Cooling Water Tap

Rozwiązania

  • Zastosowano pomiar czasu przejścia typu NivuChannel ze względu na czyste medium.
  • Zastosowano czujniki prętowe, pozwalające na dobór uchwytów umożliwiających wyjęcie czujnika z zewnątrz w warunkach pracy. Uchwyty czujników zostały zainstalowane w górnej części, ponieważ nie można obniżyć poziomu wody przez dłuższy czas. Pozwala to na usunięcie czujników od góry w celach konserwacyjnych.

Korzyści

  • Wysoka dokładność wykrywania przepływu
  • Łatwa i wytrzymała instalacja
  • Czujniki można usunąć lub konserwować w warunkach pracy

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.