Aplikacje

Przemysł - Górnictwo przemysłowe

Pomiar przepływu - górnictwo

Industrie
Mine Water Flow Measurement
Measurement point with level sensor
Mine Water Flow Measurement

Aplikacja

 • Kanał betonowy prostokątny 2,5 x 1,5 m (szer. x wys.)
 • Częściowo wypełniony
 • System oczyszczania wód dołowych kopalni odkrywkowej węgla brunatnego
 • Medium o wysokiej zawartości części stałych (żelazna ochra)

Zdefiniowanie problemów

 • Ciągły pomiar objętości w celu kontrolowania sprawności instalacji hydraulicznej
 • Tlenek żelaza (ochra) zawarty w wodzie dołowej nie powinien wpływać na system pomiarowy
 • Redundantny pomiar poziomu wody
Mine Water Flow Measurement
Measurement setup
Mine Water Flow Measurement

Rozwiązania

 • Planowane kosztowne rozwiązanie z wykorzystaniem koryta Venturiego zostało zastąpione oszczędnym i dokładniejszym systemem pomiarowym OCM Pro.
 • Oprócz pomiaru przepływu aplikacja została wyposażona w 2 różne pomiary poziomu, aby zapewnić redundancję. Zastosowano czujnik ultradźwiękowy powietrza oraz czujnik ultradźwiękowy wody.

Korzyści

 • Większa dokładność i dynamika pomiaru niż planowany pomiar Venturiego
 • Wyższe prędkości przepływu i mniejsza sedymentacja niż pomiar Venturiego z cofką
 • Koszty budowy obniżone o 60%

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.