Aplikacje

Oczyszczalnie ścieków - Osadnik wstępny

Pomiar separacji osadu

Kläranlagen
Separation Layer Measurement in Primary Clarifier
Inlet and preclarification
Separation Layer Measurement in Primary Clarifier

Aplikacja

  • basen prostokątny 30 m x 8.5 m z dwoma lejami
  • głębokość 2.8 m
  • głębokość leja 5.8 m

Zdefiniowanie problemów

  • Kontrola uwalniania osadu w zależności od  jego poziomu  
  • Ciągłe wykrywanie poziomu szlamu i transmisji analogowej do układu sterowania
  • Ekonomiczny system pomiarowy
Separation Layer Measurement in Primary Clarifier
Measuring two separate sludge funnels
Separation Layer Measurement in Primary Clarifier

Rozwiązania

  • Dwukanałowa wersja systemu pomiarowego NivuScope 2 została wykorzystana do wykrywania dwóch oddzielnych poziomów osadu.
  • Oba oddzielne poziomy osadu zostały przekazane do systemu sterowania za pomocą obu wyjść prądowych.

Korzyści

  • Utrzymywanie określonego poziomu szlamu zwiększa stężenie substancji suchej, a tym samym zwiększa wydajność wieży fermentacyjnej

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.