Aplikacje

Oczyszczalnie ścieków - Opróżnianie zbiorników

Pomiar przepływu - zwężka Venturiego

Kläranlagen
Flow Measurement in Venturi Flume
Venturi flume measurement in discharge
Flow Measurement in Venturi Flume

Aplikacja

  • Kanał prostokątny 0,5 x 0,6 m (szer. x wys.), wykonany z betonu
  • Częściowo wypełnione
  • Modernizacja istniejącego koryta Venturiego o system pomiarowy

Zdefiniowanie problemów

  • Wykrywanie zrzutu z oczyszczalni ścieków za pomocą istniejącego koryta Venturiego
  • Wyjście objętości przepływu do układu sterowania
  • Wyjście proporcjonalnych do objętości impulsów m³ dla licznika lokalnego
Flow Measurement in Venturi Flume
Schematic diagram of Venturi flume and correct sensor position
Flow Measurement in Venturi Flume

Rozwiązania

  • Zainstalowano ultradźwiękowy pomiar objętości Q/h typu NivuMaster.
  • Aby utrzymać jak najmniejszą niepewność pomiaru, do wykrywania poziomu zagęszczenia wybrano czujnik ultradźwiękowy z bardzo małą strefą martwą (typ P-M3, strefa martwa 0,07m).
  • Wszystkie sygnały wymagane przez klienta są przesyłane z nadajnika do systemu sterowania i licznika na miejscu.
  • Czujnik został zainstalowany nad kanałem Venturiego przy użyciu standardowego kątownika do montażu na ścianie.

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.