Aplikacje

Oczyszczalnie ścieków - Oczyszczanie osadu

Pomiar separacji osadu

Kläranlagen
Separation Layer Measurement in Pre-Thickener
Pre-thickener in front of digestion tower (bottom right)
Separation Layer Measurement in Pre-Thickener

Aplikacja

  • średnica15 m
  • głębokość 9.50 m
  • objętość ok 1500 m³

Zdefiniowanie problemów

  • Wymiana wadliwego pomiaru interfejsu bez konieczności modyfikacji budynków
  • Nowe czujniki powinny zostać zainstalowane poprzez zawieszenie ich przez istniejące otwory w suficie do środka do pomiaru
  • Transmisja poziomów interfejsów jako sygnał 4 - 20 mA za pośrednictwem dostępnych linii do systemu sterowania

 

Separation Layer Measurement in Pre-Thickener
NivuScope 2 with radio transmission
Separation Layer Measurement in Pre-Thickener

Rozwiązania

  • Zastosowano interfejs pomiarowy NivuScope 2
  • Przetwornik został zainstalowany na wstępnej zagęszczarce a czujnik został zawieszony w istniejącym otworze w suficie do medium za pomocą łańcucha.

Korzyści

  • Łatwe, nieskomplikowane i szybkie doposażenie bez konieczności modyfikacji budynku

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.