Aplikacje

Oczyszczalnie ścieków - Oczyszczanie osadu

Pomiar osadu

Kläranlagen
Recirculation Flow Measurement
View of measurement shaft
Recirculation Flow Measurement

Aplikacja

 • rura DN400, stal nierdzewna
 • w pełni wypełniona
 • duży ładunek zanieczysznenia, do 1 % suchej masy

Zdefiniowanie problemów

 • Bezpieczny i stabilny pomiar powrotnego szlamu przenoszonego za pomocą urządzenia do podnoszenia pompy śrubowej w poziomej linii za komorą przenoszenia
 • Oba istniejące pomiary (EMG + clamp-on) nie działały niezawodnie lub nie działały w ogóle z powodu dużego zanieczyszczenia i obciążenia gazem
 • Niskie koszty instalacji
Recirculation Flow Measurement
Setup of measurement place
Recirculation Flow Measurement

Rozwiązania

 • Zastosowano system pomiaru przepływu typu NFP. Powyżej nie działającego pola elektromagnetycznego wywiercono otwór i przyspawano dyszę do istniejącego rurociągu.
 • Następnie zainstalowano zawór kulowy do usuwania czujnika w warunkach procesowych, a czujnik został wyregulowany i zamocowany.

Korzyści

 • Łatwa, prosta i szybka modernizacja istniejących obiektów
 • Stare urządzenia pomiarowe niekoniecznie musiały zostać usunięte
 • Niezawodny pomiar pomimo wysokiej zawartości suchej masy

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.