Aplikacje

Oczyszczalnie ścieków - Obiekty na oczyszczalniach wód opadowych

Pomiar przepływu

Kläranlagen
Flow Measurement at Overflow Sill
Stormwater overflow
Flow Measurement at Overflow Sill

Aplikacja

  • Rura DN1500, boczna krawędź przelewowa
  • kanał częściowo wypełniony
  • konstrukcja betonowa

Zdefiniowanie problemów

  • Pomiar na przelewie burzowym w miejscu ujęcia  dopływu z oczyszczalni ścieków zgodnie z normą prawną EC
  • Detekcja pomiaru objętości przepływu, czasu przelewu zgodne z niemiecką dyrektywą DWA
Flow Measurement at Overflow Sill
Measurement principle at overflow weir
Flow Measurement at Overflow Sill

Rozwiązania

  • bezkontaktowy system pomiarowy NivuMaster.
  • charkterystyka przygotowana specjalnie pod dane miejsce pomiarowe, możliwość wyboru gotowej charakterystyki z nastaw urządzenia.

Korzyści

  • nie wymaga dodatkowego sterownika, sumy dobowe są rejestrowane wewnetrznie jako osobne wartości
  • szybki rozruch urządzenia dzięki prostemu menu dialogowemu

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.