Aplikacje

Sieci kanalizacyjne - Obiekty oczyszczania wód opadowych

Pomiary i transmisja dancyh

kanalizacja
pomiar opróżniania z transmisją dancyh GPRS
pomiar opróżniania z transmisją dancyh GPRS
pomiar opróżniania z transmisją dancyh GPRS

Aplikacja

 • Zamknięty zbiornik przelewowy w sieci kanalizacyjnej
 • właz studzienki w środku ruchliwej drogi, utrudniony dostęp do studni
 • Ex strefa-1
 • bez możliwości zasilania sieciowego

Zdefiniowanie problemów

 • badanie ilości odprowadzanej ze zbiornika z wykorzystaniem pomiaru poziomu i kalkulacji Poleni
 • rozbudowana konstrukcja pomiarowa nie potrzebuje osobnego dostępu do elektroniki/zasilania
 • transmisja danych przez GPRS poza studnią pomiarową
 • długa żywotność systemu pomiarowego
pomiar opróżniania z transmisją dancyh GPRS
pomiar opróżniania z transmisją dancyh GPRS
pomiar opróżniania z transmisją dancyh GPRS

Rozwiązania

 • dzięki wykorzystaniu rejestratora z transmisją GPRS typu NivuLog 2 Ex rozbudowany plan pracy nie jest konieczny. dzięki klasie ochrony IP 67 można montować urządzenie bezpośrednio w studni.
 • krawędź przelewowa wyposażona jest w pomiar poziomu. Czujnik jest zasilany bezpośrednio z rejestratora.
 • objętość przelewu obliczana jest na portalu internetowym D2W "Device to Web" (D2W) przy użyciu odpowiedniej charakterystyki
 • odczyty przesyłane są automatycznie oraz są chronione hasłem. Dane można przeglądać w postaci wykresów, tabel, statystyk, i innych przez łatwy dostęp do Internetu

 

Wykorzystane produkty

Nie znalazłeś odpowiedniej aplikacji

Product Consultation

You want to have best information about our products? Our experts will gladly develop together with you the best system solution for your application.

Applications & Solutions

Applications & Solutions Our Applications and Solutions catalogue offers a brief overview to the most interesting application examples in a single pdf-document.