test

test

Pomiar przepływu metodą transit time

Pomiar przepływu metodą transit time

Metoda pomiarowa transit time (kopia1)

  • do lekko i mocno zanieczyszczonych mediów
  • zgodne z normami IEC 60041/EN ISO 12242/EN ISO 6414
  • bardzo wysoka dokładnośc pomiarowa