Partnerstwo i współpraca

Partnerstwo i współpraca

Bedarfsgerechte Lösungen - Made in Germany

Platforma koordynacji podmiotów branży wodno-kanalizacyjnej, mająca na celu wspieranie innowacyjności oraz wymianę informacji. 

Więcej informacji:
www.germanwaterpartnership.de