Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

06-17-2014

Wysoka dokładność przy trudnych warunkach pomiarowych

Specjaliści ds. pomiarów systemów wodno-ściekowych rozpoczęli pracę doktorską, aby jeszcze lepiej radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą praktyczne doświadczenie. Wyniki tej pracy doktorskiej zostały już opublikowane. dr inż. Laurent Solliec we współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu zbadał przepływ i zachowanie strumienia wody w otwartych kanałach i korytach za zakłóceniami. Skupiono się na skutecznym wykrywaniu dokładnych prędkości lokalnych, aby osiągnąć maksymalną dokładność pomiaru przepływu.
Niniejsza praca doktorska ze względu na wymagane dokładności pomiarowe opisuje układy pomiaru przepływu oparte na metodzie korelacji krzyżowej. Głównym celem było stworzenie dokładnego matematycznego modelu czasu rzeczywistego, który można wykorzystać do obliczenia rzeczywistej średniej prędkości na podstawie lokalnych prędkości mierzonych w częściowo wypełnionych kanałach z zakłóceniami.
W praktyce bardzo często nie jest możliwe wystarczające uwzględnienie wymaganych odcinków uspokajających ze względu na warunki projektowe konstrukcji. Dlatego konieczne było wykonanie pomiarów w miejscach o niekorzystnych warunkach, takich jak łuki kanałów lub boczne wloty powietrza. Warunki te zostały skompensowane m.in. kosztownymi dotychczas środkami budowlanymi. Nowe podejście hydrauliczne pozwala na zmniejszenie liczby czujników przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dokładności. Stąd wyniki pracy doktorskiej pozwalają na dokładniejsze i wydajniejsze pomiary przepływu dla przyszłych generacji urządzeń.

 

Pobrane

 

Pressemeldung Höhere Genauigkeit

Inne Niemiecki/German

Höhere Genauigkeit bei schwierigen hydraulischen Bedingungen

 

Higher Accuracy under difficult Measurement Conditions

Inne Angielski/English