Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

06-16-2014

Udana technologia pomiarów przepływu

W europejskich systemach kanałowych istnieje ciągła tendencja do obniżania się poziomu wody i wysokości przepływu ze względu na podejmowane przez wszystkie strony wysiłki na rzecz oszczędzania wody. W efekcie w ubiegłym roku pojawiło się coraz większe zapotrzebowanie na miniaturyzację czujników pomiarowych i systemów techniki pomiarowej w sektorze wodno-ściekowym. Dzięki terminowemu wyznaczeniu kursu w polityce produktowej, NIVUS był w stanie sprostać tym wymaganiom rynku, a tym samym bardzo dobrze radzić sobie na konkurencyjnym polu. Firma z Eppingen opracowuje i produkuje systemy do pomiaru natężenia przepływu oraz systemy do pomiaru poziomu w zastosowaniach związanych ze ściekami i wodą słodką. Przy realizacji zamówień w wysokości ponad 14,5 mln euro w 2013 roku firma osiągnęła znaczny wzrost w porównaniu z bardzo dobrym rokiem poprzednim. Zamówienia klientów z Niemiec stanowiły ponad 40% całości zamówień. Dominowały tu małe i średnie projekty. Na arenie międzynarodowej większość projektów w 2013 roku to duże projekty, jak np. w Mekce, gdzie sprzedano łącznie 500 systemów pomiarowych. Rynkami międzynarodowymi o największym wzroście były Norwegia, Dania i Włochy. Bardzo pozytywnie rozwijały się także spółki zależne w Wielkiej Brytanii, Francji i Korei Południowej. Usługi pomiarów hydrologicznych w mieście również wykazały w ubiegłym roku wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyraźnie widać tu rosnące potrzeby gmin w zakresie oznaczania wód obcych, pomiarów opadowo-spływowych, kontroli zrzutów pośrednich, spływu przy suchej pogodzie itp.

Aby być dobrze przygotowanym na przyszłość, producent w 2013 roku zainwestował głównie w rozwój nowych produktów. Część inwestycji poszła na podstawową zabudowę. Na przykład praca doktorska dotycząca ulepszonej technologii kalibracji zlecona przez specjalistę ds. metrologii została ukończona w zeszłym roku. Dyrektor zarządzający Marcus Fischer mówi: „Na naszym obiecującym rynku klienci wymagają niezawodnych, wydajnych i dokładnych rozwiązań w zakresie technologii pomiarowych – najlepiej przy minimalnych nakładach konserwacyjnych. Tylko poprzez ciągłe inwestycje w rozwój możemy sprostać tym wymaganiom w dłuższej perspektywie.”

Specjalista ds. technologii pomiarowych uważa się za dobrze przygotowany na nadchodzące lata. Ze względu na Europejską Ramową Dyrektywę Wodną (RDW), która jest implementowana do ustaw i rozporządzeń państwowych, w przyszłości będą prowadzone dodatkowe prace pomiarowe dla gmin i stowarzyszeń wodnych. Aby chronić wody, UE wymaga również monitorowania w odległych punktach pomiarowych, które zwykle nie mają zasilania. NIVUS spełnia to wymaganie dzięki pełnej gamie produktów,
który przesyła dane pomiarowe bezprzewodowo i jest jednocześnie samowystarczalny. Klienci zyskują dzięki temu zarówno niskie koszty instalacji, jak i bardzo prostą i niezawodną dostępność danych pomiarowych przez Internet.

Grupa NIVUS jest wiodącym projektantem, producentem i dostawcą ultradźwiękowej technologii pomiarowej dla przemysłu wodnego. Firma od ponad 45 lat wyznacza trendy w technologii pomiarowej i stale rozwija produkty i rozwiązania zorientowane na aplikacje, korzystając z praktycznego podejścia doradczego. Firma ma siedzibę w Eppingen i posiada 7 międzynarodowych oddziałów i ponad 40 dystrybutorów działa na całym świecie.

 

#ściekomierz #przepływomierzdościeków