Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

10-08-2014

SCADA oraz sterowanie bazujące na witrynie internetowej

NICOS 2.0 oferuje wygodne i centralne zarządzanie danymi w celu wizualizacji, alarmowania, rejestrowania i kontroli procesów i zdarzeń. Ponadto umożliwia łatwą integrację istniejących procesów z systemem wyższego poziomu. Dzięki modułowej konstrukcji rozwiązanie programowe charakteryzuje się dużą skalowalnością i jest odpowiednie zarówno dla mniejszych procesów, jak i dużych, zdecentralizowanych krajobrazów procesowych. Poszczególne moduły oprogramowania umożliwiają budowę indywidualnych systemów, które można precyzyjnie dostosować do odpowiednich wymagań klienta w odniesieniu do systemów SCADA i zdalnego sterowania.

Technologia sieciowa dla front-endu umożliwia ogólnoświatową obsługę i monitorowanie podłączonych systemów. Do działania wymagana jest tylko przeglądarka internetowa i połączenie z Internetem. Dalsze lokalne instalacje nie są konieczne. Wyjście jest również zoptymalizowane pod kątem wielodotykowych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Aby utrzymać wysoką wydajność systemu, rdzeń rozwiązania programowego jest uruchamiany na serwerze Microsoft SQL. Może to działać lokalnie lub w chmurze.

Obsługiwany przez klienta system autoryzacji 64-bitowego systemu SCADA i systemu sterowania procesami umożliwia mapowanie złożonych przepływów pracy. Oprócz archiwizacji zdarzeń delta, NICOS 2.0 ma również rejestrowanie transakcji i logikę w celu sprawdzenia spójności. Oprogramowanie do sterowania procesem jest również wysoce dostępne z nadmiarowością klastra lub gorącej rezerwy.

Typowe zastosowania to gospodarka wodna i ściekowa, technologia sterowania budynkami oraz zastosowania w technologii energetycznej, takiej jak biogazownie, fotowoltaika, energia wiatrowa lub wodna.

Weitere Informationen

Pobrane

 

Pressemeldung NICOS 2.0

Inne Niemiecki/German