Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

06-17-2014

Pomiar alarmujący przed powodzią

Szybko osiągają one swoje granice w przypadku utrzymujących się opadów, co zaobserwowano w ostatnich latach. Jeśli te limity zostaną przekroczone, granica zalania została już osiągnięta, ponieważ woda jest następnie odprowadzana bezpośrednio do odbiornika.

W związku ze zmianami w naszym otoczeniu staje się jasne, że istniejące historyczne statystyki dotyczące przewidywanego przebiegu i skutków powodzi mogą być coraz mniej trafne. Dzisiejsze modele hydrauliczne są początkowo oparte na danych i założeniach historycznych i wymagają ciągłego porównywania z rzeczywistymi pomiarami. Aby ocenić systemy jako całość, ważne jest posiadanie danych pomiarowych ze wszystkich podobszarów dla okresów powodzi, ale także dla okresów normalnej suchej pogody.

Przeczytaj cały artykuł w dokumencie PDF pokazanym poniżej

Pobrane

Fachartikel Hochwasserschutz durch Messen

Inne Niemiecki/German