Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

06-17-2014

CSM D - wysokiej dokładności pomiar przy niskich wypełnieniach

Dzięki dużym działaniom ekonomicznym poczynionym w sektorze wody pitnej, objętości zrzutów w sieciach kanalizacyjnych znacznie się zmniejszają. Wpływ tych środków jest dalekosiężny. Konsekwencje można bezpośrednio zauważyć w postaci niższych poziomów przepływów podczas pomiarów przepływu w sieciach kanałowych. Niektóre z wyników to wyższe ryzyko sedymentacji i silniejsze skutki zaburzeń hydraulicznych przy niskich poziomach przepływu.
NIVUS GmbH odpowiada na ten trend wprowadzając rodzinę czujników „Mini”, która niedawno została uzupełniona o czujnik prędkości przepływu z wbudowaną celą pomiaru ciśnienia. To połączone rozwiązanie, oprócz innych korzyści, umożliwia łatwą instalację czujnika.
Prędkości lokalne są mierzone w warstwach przy użyciu opatentowanej metody korelacji krzyżowej. Ta metoda dokładnie wykrywa zakłócenia hydrauliczne, które następnie zostaną odpowiednio uwzględnione podczas obliczania przepływu. Dzięki kompaktowej konstrukcji miniczujników, a także specjalnym algorytmom, profile przepływu mogą być niezawodnie wykrywane już przy poziomach przepływu już od 3 cm.
Kompletna seria czujników „Mini” składa się z dedykowanego czujnika prędkości przepływu o minimalnym ogólnym rozmiarze. Do pomiaru poziomu służy zewnętrzny czujnik ultradźwiękowy zainstalowany w koronie kanału. Ta kombinacja czujników jest szczególnie odpowiednia do pomiaru infiltracji (wody obce).
Nowy czujnik kombi ze zintegrowanym pomiarem prędkości przepływu i poziomu jest idealnie dopasowany do pomiaru odpływu opadów, ponieważ umożliwia jednoczesne wykrywanie występujących przepełnień.
Ze względu na wysoki stopień dokładności całego układu pomiarowego, czujniki mogą być wykorzystywane w wielu obszarach zastosowań, takich jak punkty pomiarowe do rozliczeń, kontrola poboru i wiele innych.

 

#czujnikdościeków #ściekomierz #pomiarścieków

Pobrane

 

Pressemeldung CSM D - Hochgenau bei geringen Fließhöhen

Inne Niemiecki/German
 

Highly accurate in low flow levels

Inne Angielski/English